Home -> Projekti -> MDG-F Demokratsko-ekonomsko upravljanje vodosnabdijevanjem BiH

Osiguranje pristupa vodoopskrbi kroz institucionalni razvoj i infrastrukturu

MDG-F Demokratsko-ekonomsko upravljanje vodosnabdijevanjem BiH

Program Demokratska ekonomska uprava vodosnabdijevanjem "Osiguranje pristupa vodoopskrbi kroz institucionalni razvoj i infrastrukturu" je program podržan kroz Fond za dostizanje milenijumskih razvojnih ciljeva finasiran od Španske vlade sa ciljem da doprinese jačanju nacionalnih vlasništva nad dostizanjem milenijumskih razvojnih ciljeva, pod okriljem UN reforme.

Program zajedno implementiraju UNDP i UNICEF u partnerstvu sa Ministarstvom za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose BiH, Ministarstvom civilnih poslova BiH, ministarstvima poljoprivrede, šumarstva i vodoopskrbe RS i FBiH, opštinama i njihovim komunalnim preduzećima, te organizacijama civilnog društva. Trajanje projekta je 3 godine uz približan iznos budžeta od 4,950,000 USD.

 


View MDG Demokratska uprava na polju ekonomije - Vodoopskrba in a larger  

"> 

">Specifični ciljevi Zajedničkog programa doprinose:

 

 • Povećanju uključenosti građana u participativno opštinsko upravljanje na polju pristupa vodoopskrbi;
 •  
 • Poboljšanju upravljanja na polju ekonomije u komunalnim preduzećima u cilju pružanja boljih usluga građanima u ciljanim opštinama;
 •  
 • ">Ojačan kapacitet vlasti u odlučivanju zasnovanom na dokazima i planiranju resursa u cilju ujednačenog pružanja usluga na polju vodoopskrbe. 

 

Zašto je program kreiran?

Program Finansiranja

 MDG Fond:
4,450,000.00 USD


Drugi izvori finansiranja (cca):

SIDA: 150,000.00 USD ("GOAL WASH" komponenta).

 

Coca-Cola Company: 60,00.00 USD ("Clean Vrbas" projekat)

 

Sufinansiranje lokalnih administracija za  2011. godinu: cca. 290,000.00 USD

 

Ukupno:
4,950,000.00 US

 


 
Program nastoji da adresira slabo upravljanje u oblasti ekonomije i slabu infrastrukturu vodoopskrbnog sektora u Bosni i Hercegovini. Ova pitanja onemogućavaju nosioce dužnosti i pružaoce usluga da na zadovoljavajući način isporučuju usluge vodoopskrbe nosiocima prava. Također, nedostatak adekvatnog učešća građana u procesima donošenja odluka u vodo sektoru negativno utiče na lokalne zajednice i lokalni razvoj.

Modaliteti implementacije projekta će odgovoriti na specifičnosti problema na način: 


 

 • Da omoguće građanima forum putem kojeg mogu direktno uticati na odluke koje se tiču njihovih zajednica i života,
 •  
 • Pružiti vrijedne informacije nosiocima dužnosti i pružaocima usluga u vezi sa potrebama i prioritetima nosilaca prava, i na taj način povećati efikasnost i efektivnost rada vodoopskrbnog sektora, i
 •  
 • Osigurati forum putem kojeg nosioci dužnosti i pružaoci usluga mogu pružati važne informacije građanimaProgram je započeo sa radom u novembru 2009. godine.
   

Program je počeo u novembru 2009.

 

 

 

Download Sekcija

 

Opštine

Opis projekta

Akcioni plan socijalnog uključivanja

Okvirni nacrt protokola

Rezultati UNDPa i UNICEFa

Kriteriji i mjere socijalne politike

Studija VDS

Bihać

Link

Link

Link

Link

Link

 

Bosanski Petrovac

Link

Link

Link

Link

Link

Link

Gračanica

Link

Link

Link

Link

Link

Link

Istočna Ilidža

Link

Link

Link

Link

Link

Link

Istočno Novo Sarajevo

Link

Link

Link

Link

Link

Link

Kladanj

Link

Link

Link

Link

Link

Link

Neum

Link

Link

Link

Link

Link

Link

Petrovac Drinić

Link

Link

Link

Link

Link

 

Petrovo

Link

Link

Link

Link

Link

Link

Rudo

Link

Link

Link

Link

Link

Link

Stolac

Link

Link

Link

Link

Link

Link

Trnovo

Link

Link

Link

Link

Link

Link

Višegrad

Link

Link

Link

Link

Link

Link

 


 


 

Kontakt: 

Telefon: +387 33 293 400

Fax: +387 33 552 330

e-mail: registry.ba@undp.org 
 
Zmaja od Bosne b.b.

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina