Home -> Projekti -> MDG-F Kultura za razvoj

Zajednički program UN agencija

MDG-F Kultura za razvoj

Program pod nazivom Kultura za razvoj je program koji su u periodu 2009. - 2012. godina implementirale tri organizacije Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini (UNDP, UNICEF i UNESCO), u saradnji s Ministarstvom civilnih poslova BiH, Ministarstvom prosvjete i kulture RS, Federalnim ministarstvom kulture i sporta/športa , kao i s drugim institucijama nadležnim na polju obrazovanja i kulture u ovoj državi. Program je finansiran sredstvima Vlade Kraljevine Španije putem Fonda za postizanje milenijumskih razvojnih ciljeva (MDG-F) u sklopu tematskog okvira "kultura i razvoj", sa predviđenim sufinansiranjem od strane vlasti na nivou Bosne i Hercegovine.

Program Kultura za razvoj je završen u junu 2012. godine.

 

Glavni cilj programa je bio pružanje pomoći u izgradnji društvene kohezije, povećanju stepena poštivanja međukulturalizma i podizanju nivoa svijesti o kulturalnim sličnostima u Bosni i Hercegovini kroz aktivnosti usmjerene na jačanje međukulturalnog razumijevanja.

 


 

 

">Ključni programski ciljevi su bili:

  • Unapređenje politike rada i pravnog okvira na polju kulture 
  • Jačanje međukulturalnog razumijevanja 
  • Jačanje kulturnih industrija, i 
  • Povećanje nivoa tolerancije različitosti

 

VREMENSKI OKVIR I FINANSIRANJE PROGRAMA

 

Program Kultura za razvoj, s ukupnim budžetom od 8.800.000 USD, je implementiran u periodu od 2009. do 2012. godine.


 

KAKO JE DEFINIRANA KULTURA?

Program finansiranja 

MDG Fond:
8,000,000.00 USD


Drugi izvori finansiranja (cca):

 

Vlada Kraljevine Španije:
131,000.00 USD

 Opštine:
35,000.00 USD

Grad Mostar:
205,000.00 USD

 Britanski konzulat:
18,000.00 USD

 Sufinansiranje CSO-a koji provode projekte:
418,000.00 USD

 

Ukupno:
8,807,000.00 USD

Kultura može podrazumijevati razne elemente i može, u širem smislu, predstavljati način na koji ljudi žive (jedni s drugima), kako funkcioniraju u određenom kontekstu i zašto prave izbore koje prave. Kao takva, kultura je karakteristika svakog društva, koja se oslikava u arhitekturi i umjetnosti, vjerovanjima i vrijednostima, odjeći, pjesmama, tradicijama, jezicima, itd. Sve to obogaćuje živote ljudi, potiče kreativnost i istražuje ljepotu, duhovnost i osjećaj zajedništva. Budući da je oblikuju ljudi i društvo, kultura nije statična već vibrantna i stalno se mijenja. Krajnje je dinamična i pod utjecajem onih koji učestvuju u njenom oblikovanju i stvaranju. Iako je često zasnovana na tradicijama i nasljeđu prethodnih generacija, kultura se neprestano stvara i iznova stvara kroz promjene u spoznajama i percepcijama. Kao dinamičan i kreativan oblik ljudskog izražavanja, kultura može biti snažan pokretač održivog ljudskog razvoja.

 

ZAŠTO JE PROGRAM POD POKRENUT?

Kultura leži u središtu razvoja Bosne i Hercegovine (BiH). Ona predstavlja kako veliki izazov na polju razvoja tako i ključni dio rješenja. Pitanja nacionalne pripadnosti, vjere i kulturnog nasljeđa je teško razdvojiti u BiH, a nedavna dešavanja u prošlosti smjestila su navedena pitanja u srce političkog i društvenog razvoja ove države. Ipak, usmjeravanje na dobrobiti intelektualne dinamike u ovoj državi stvara potencijal za promoviranje većeg stepena tolerancije, prihvatanja i razumijevanja, kao i za osiguranje ekonomskih mogućnosti koje, same po sebi, donose razvoj. Zbog toga će jačanje međukulturalnog razumijevanja, uloga koju ima kultura i kulturni turizam u izradi strategija i planiranju, razvoju razumijevanja i izgradnji kapaciteta u tu svrhu, povećati izglede za postizanje ključnih Milenijumskih razvojnih ciljeva, čime će se poboljšati kvalitet života u BiH.

 

KULTURA KAO POKRETAČ RAZVOJA U BOSNI I HERCEGOVINI

Kultura može dati direktan doprinos održivom razvoju u Bosni i Hercegovini unapređujući postojeće vrijednosti na polju kulturnog nasljeđa i kulturnih industrija, direktno ih povezujući s kulturnim turizmom. Međusobno prožimajuća, ova tri polja – nasljeđe, kulturne industrije i kulturni turizam – predstavljaju ogroman neiskorišteni potencijal.  

 

 

 

Partneri:

 

·         Ministarstvo civilnih poslova BiH

·         Ministarstvo kulture i sporta/športa FBiH

·         Ministarstvo prosvjete i kulture RS 

·         Ministarstvo obrazovanja i nauke FBiH

·         Sektor za kulturno-historijsko naslijeđe i kulturu FBiH

·         Federalni Zavod za zaštitu spomenika

·         Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa RS 

·         Opštine Bijeljina, Rudo, Jajce, Prijedor, Bihać, Gradiška, Srebrenik, Novo Sarajevo, Tešanj i Sokolac

·         Društvo za zaštitu kulturno-povijesnih i prirodnih vrijednosti Jajce 

·         Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo

·         Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona

·         Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-dobojskog kantona 

·         Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Bosansko-podrinjskog kantona

·         Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona

·         Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona 

·         Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta Posavskog kantona

·         Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Zapadnohercegovačkog kantona

·         Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona 

·         Odjeljenje za obrazovanje Brčko Distrikt BiH

·         Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH 

·         British Council

·         Pedagoški zavodi

·         Andre Malraux centar

·         Institut za obrazovanje Velike Britanije

·         Scienter Italy

·         Centar za obrazovne politike Srbije 

·         CIVITAS BiH

·         Udruženje za izgradnju kapaciteta EU TAC

 

Kontakt: 

e-mail: registry.ba@undp.org