Home -> Projekti -> MDG-F Zapošljavanje i zadržavanje mladih

MDG-F Zapošljavanje i zadržavanje mladih

Program zapošljavanja i zadržavanja mladih podržan je kroz Fond za dostizanje milenijumskih razvojnih ciljeva i finansiran od strane Vlade Kraljevine Španije, kako bi se poboljšalo vlasništvo Bosne i Hercegovine (BiH) nad milenijumskim razvojnim ciljevima u reformskom okviru UN-a.

Program zapošljavanja i zadržavanja mladih podržan je kroz Fond za dostizanje milenijumskih razvojnih ciljeva i finansiran od strane Vlade Kraljevine Španije, kako bi se poboljšalo vlasništvo Bosne i Hercegovine (BiH) nad milenijumskim razvojnim ciljevima u reformskom okviru UN-a.


Program zajednički provode UNDP, UNICEF, UNFPA, IOM i UNV u partnerstvu sa Ministarstvom civilnih poslova BiH, Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, entitetskim ministarstvima za rad i obrazovanje, Agencijom za statistiku BiH, entitetskim agencijama za statistiku, zavodima za zapošljavanje u cijeloj zemlji, osnovnim i srednjim školama općeg usmjerenja, općinama i ruralnim zajednica, pojedinačnim preduzećima, te udruženjima iz privatnog sektora i organizacijama civilnog društva od nivoa zajednice do dijaspore. Program traje tri (3) godine, sa predviđenim budžetom od 6.7 miliona USD.

 


Prikaži MDG-F Youth Employability and Retention (YERP) na većoj karti

 

 Konkretni programski ciljevi će doprinijeti:

Program Finansiranja

MDG Fond:
6,000,000.00 USD


Drugi izvori finansiranja (cca):

UNV: 300,000.00 USD

Zavod za zapošljavanje Distrikt Brčko: 7,000.00 USD

Zavod za zapošljavanje  Republike Srpske: 9,500.00 USD

Federalni zavod za zapošljavanje: 282,000.00 USD

Sufinansiranje lokalnih administracija: 111,000.00 USD

Ukupno:
6,709,500.00 USD


 

  • povećanju kapaciteta obrazovnog sistema i lokalnih zajednica za unapređenje zapošljavanja mladih;
  • unapređenju sposobnosti zavoda za zapošljavanje i civilnog društva za izradu i realizaciju integriranog paketa mjera za zapošljavanje mladih;
  • maksimiziranju pozitivnog utjecaja migracija mladih dok je utjecaj neregularnih migracija minimiziran.

Razlozi za pokretanje programa: Obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini nije u potpunosti prilagođen potrebama tržišta. Po završetku školovanja, mladi shvataju da ne mogu pronaći posao, što dovodi do obeshrabrenja, apatije i socijalne isključenosti. Program zapošljavanja i zadržavanja mladih ima za cilj da odgovori na visoku stopu nezaposlenosti mladih i spriječi odliv vrijednih resursa iz zemlje.

Program je pokrenut u decembru/prosincu 2009.god.

Javni poziv Program 400+

BiH ili ne BiH -Izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u BiH

 

 

 

 

 

 


Kontakt: 

Telefon: +387 33 293 400

Fax: +387 33 552 330

e-mail: registry.ba@undp.org
 
Zmaja od Bosne b.b.