Home -> Novosti
11. April 2012.

‘Istambulska deklaracija’ poziva na akciju za ‘Rio+20'

Dana 23. marta 2012., delegati Globalnog foruma o društvenom razvoju su jednoglasno usvojili ‘Istambulsku deklaraciju’, te pozvali svjetsku zajednicu da tokom Konferencije za održivi razvoj, koja se održava u gradu Rio de Janeiro u junu ove godine, sprovedu značajne aktivnosti usmjerene ka uklanjanju globalnih društvenih nejednakosti i ekološkog zagađenja.

Istambulska deklaracija je usvojena konsenzusom  na završnici dvodnevnog Globalnog foruma o društvenom razvoju. To je događaj koji okuplja više od 200 vodećih eksperata za razvoj, aktiviste civilnog društva, državne ministare, predstvanike privatnog sektora i UN predstavnike iz svih regija svijeta.

 

Forum je organizovan od strane Razvojnog Programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u partnerstvu sa Ministarstvom Razvoja državne Vlade Turske.

 

U Istambulskoj deklaraciji se navodi da je “vrijeme da se ponovno uspostavi globalni razvojni plan. “Svijetu je potrebna obnovljena obaveza posvećenosti održivom razvoju i jako političko vodstvo koje bi tu posvećenost osiguravalo”.

 

Istambulska deklaracija je podržana od strane Vlade Turske kao ključni doprinos UN debatama i raspravama na predstojećoj  Konferenciji Rio+20 u junu. Pregovori predviđeni radnim programom konferencije i predloženim riješenjima su završeni polovinom marta u New York-u, glavnom sjedištu UN-a.

 

Deklaracija naglašava potrebu da se strategije za globalni i nacionalni razvoj “značajnije fokusiraju na pitanja socijalne inkluzije, društvene zaštite i jednakosti u cilju prepoznavanja činjenice da je ekonomski razvoj, uporedno sa ekološkim, vrlo često degradiran, te se ujedno i nejednakost u svijetu povećava”.

 

Kako bi se dati ciljevi ostvarili, Deklaracija navodi da je potrebna bolja koordinacija “mobilizacije globalnog kapitala i lokalnih resursa”, dobra uprava na lokalnom i globalnom nivou, kao i potpuno osnaživanje žena “kroz pristup obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti  i sudjelovanje u radu”. 

 

Deklaracija podržava i preporuke visokopozicioniranog panela generalnog sekretara UN-a i UNDP-ov Izvještaj društvenog razvoja po pitanju održivosti i jednakosti iz 2011. godine, te naglašava “potrebu za održivi napredak u cilju ostvarenja Milenijskih razvojnih ciljeva do 2015. godine, dok istovremeno osigurava konsenzus za novi okvir koji bi se trebao provoditi nakon 2015. godine., a koji:

 

  • je univerzalnog karaktera i jednako bitan za sve nacije,
  • koji reflektuje cjelokupnost programa održivog razvoja, uključujući kontinuirane napore za  smanjenje siromaštva i nejednakosti, posebno u zemljama koje su slabo razvijene,
  • se bavi sa sve tri dimenzije održivog razvoja (društvo, ekonomija i okoliš), te sa njihovom medusobnom povezanosti, i
  • se temelji na mjerljivim indikatorima koji mogu promovisati efektivan monitoring napretka i reakcija na izazove”.

 

U ličoj poruci upućenoj učesnicima Foruma, generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon je naveo da “Održivi razvoj uvažava da naši ciljevi po pitanju ekonomije, društva i okoliša nisu jedni drugima suprotstavljeni, nego su međusobno povezani i najefektivniji ukoliko se nastoje ostvariti zajedno. Stoga nam je potreban ishod Ria+20 koji će reflektovati ovo shvatanje, te se odnositi na brigu svih zajedno”. 

 


Više od 120 državnih i predstavnika vlada su potvrdili svoje učešće u Konferenciji Rio+20, čineći ovo okupljanje najvećim okupljanjem svjetskih vođa današnjice.  Šefovi  vlada i civilnog društva zemalja u razvoju, pozivaju da se tokom Konferencije Rio +20, ne diskutuje samo o temama vezanim za ekološke prijetnje, poput klimatskih promjena i zagađenosti, nego da se jednaka pažnja posveti i na kritične društvene probleme poput gladi, bolesti koje se mogu spriječiti, kao i endemsko siromaštvo. Izvještaj o  ljudskom razvoju za 2011. godinu , koji se citira u Deklaraciji, te je i detaljno analiziran tokom Foruma koji je održan 23. marta , navodi da je istovremeni napredak na oba fronta ključan. Izvještaj iz 2011. ukazuje na to da bi smanjenje duštvenih i ekonomskih nejednakosti unutar i među nacijama, trebalo doprinijeti  smanjenju ekoloških rizika, dok bi neuspjeh usporavanja propadanja okoliša podstakao dalje širenje društvenih i ekonomskih nejednakosti širom svijeta.


 

 


 

 

 

 

 


Floods that hit Bosnia and Herzegovina in May this year were especially hard for Roma communities, already one of the most vulnerable minorities in the…

It has been a tough year for BIH. The economic and financial crisis, coupled with the lack of progress on the political agenda and shared vision for the…