Home -> Novosti
11. April 2012.

‘Istambulska deklaracija’ poziva na akciju za ‘Rio+20'

Dana 23. marta 2012., delegati Globalnog foruma o društvenom razvoju su jednoglasno usvojili ‘Istambulsku deklaraciju’, te pozvali svjetsku zajednicu da tokom Konferencije za održivi razvoj, koja se održava u gradu Rio de Janeiro u junu ove godine, sprovedu značajne aktivnosti usmjerene ka uklanjanju globalnih društvenih nejednakosti i ekološkog zagađenja.

Istambulska deklaracija je usvojena konsenzusom  na završnici dvodnevnog Globalnog foruma o društvenom razvoju. To je događaj koji okuplja više od 200 vodećih eksperata za razvoj, aktiviste civilnog društva, državne ministare, predstvanike privatnog sektora i UN predstavnike iz svih regija svijeta.

 

Forum je organizovan od strane Razvojnog Programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u partnerstvu sa Ministarstvom Razvoja državne Vlade Turske.

 

U Istambulskoj deklaraciji se navodi da je “vrijeme da se ponovno uspostavi globalni razvojni plan. “Svijetu je potrebna obnovljena obaveza posvećenosti održivom razvoju i jako političko vodstvo koje bi tu posvećenost osiguravalo”.

 

Istambulska deklaracija je podržana od strane Vlade Turske kao ključni doprinos UN debatama i raspravama na predstojećoj  Konferenciji Rio+20 u junu. Pregovori predviđeni radnim programom konferencije i predloženim riješenjima su završeni polovinom marta u New York-u, glavnom sjedištu UN-a.

 

Deklaracija naglašava potrebu da se strategije za globalni i nacionalni razvoj “značajnije fokusiraju na pitanja socijalne inkluzije, društvene zaštite i jednakosti u cilju prepoznavanja činjenice da je ekonomski razvoj, uporedno sa ekološkim, vrlo često degradiran, te se ujedno i nejednakost u svijetu povećava”.

 

Kako bi se dati ciljevi ostvarili, Deklaracija navodi da je potrebna bolja koordinacija “mobilizacije globalnog kapitala i lokalnih resursa”, dobra uprava na lokalnom i globalnom nivou, kao i potpuno osnaživanje žena “kroz pristup obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti  i sudjelovanje u radu”. 

 

Deklaracija podržava i preporuke visokopozicioniranog panela generalnog sekretara UN-a i UNDP-ov Izvještaj društvenog razvoja po pitanju održivosti i jednakosti iz 2011. godine, te naglašava “potrebu za održivi napredak u cilju ostvarenja Milenijskih razvojnih ciljeva do 2015. godine, dok istovremeno osigurava konsenzus za novi okvir koji bi se trebao provoditi nakon 2015. godine., a koji:

 

  • je univerzalnog karaktera i jednako bitan za sve nacije,
  • koji reflektuje cjelokupnost programa održivog razvoja, uključujući kontinuirane napore za  smanjenje siromaštva i nejednakosti, posebno u zemljama koje su slabo razvijene,
  • se bavi sa sve tri dimenzije održivog razvoja (društvo, ekonomija i okoliš), te sa njihovom medusobnom povezanosti, i
  • se temelji na mjerljivim indikatorima koji mogu promovisati efektivan monitoring napretka i reakcija na izazove”.

 

U ličoj poruci upućenoj učesnicima Foruma, generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon je naveo da “Održivi razvoj uvažava da naši ciljevi po pitanju ekonomije, društva i okoliša nisu jedni drugima suprotstavljeni, nego su međusobno povezani i najefektivniji ukoliko se nastoje ostvariti zajedno. Stoga nam je potreban ishod Ria+20 koji će reflektovati ovo shvatanje, te se odnositi na brigu svih zajedno”. 

 


Više od 120 državnih i predstavnika vlada su potvrdili svoje učešće u Konferenciji Rio+20, čineći ovo okupljanje najvećim okupljanjem svjetskih vođa današnjice.  Šefovi  vlada i civilnog društva zemalja u razvoju, pozivaju da se tokom Konferencije Rio +20, ne diskutuje samo o temama vezanim za ekološke prijetnje, poput klimatskih promjena i zagađenosti, nego da se jednaka pažnja posveti i na kritične društvene probleme poput gladi, bolesti koje se mogu spriječiti, kao i endemsko siromaštvo. Izvještaj o  ljudskom razvoju za 2011. godinu , koji se citira u Deklaraciji, te je i detaljno analiziran tokom Foruma koji je održan 23. marta , navodi da je istovremeni napredak na oba fronta ključan. Izvještaj iz 2011. ukazuje na to da bi smanjenje duštvenih i ekonomskih nejednakosti unutar i među nacijama, trebalo doprinijeti  smanjenju ekoloških rizika, dok bi neuspjeh usporavanja propadanja okoliša podstakao dalje širenje društvenih i ekonomskih nejednakosti širom svijeta.


 

 


 

 

 

 

 


On the occasion of International Human Rights Day, the United Nations in Bosnia and Herzegovina wishes to draw attention to this year’s theme: ‘every…